לתאריך: <<27/01/2017>>
קבלת שבת
'המקום' למצוא אהבת אמת
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא

קבלת שבת ב"המקום"