לתאריך: <<22/12/2017>>
קבלת שבת
'המקום' להיות אחד
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא