לתאריך: <<23/03/2018>>
קבלת שבת
'המקום' להיות אחד
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא