לתאריך: <<28/10/2016>>
קבלת שבת
היכרויות
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא