לתאריך: <<06/08/2015>>
מרצון להגשמה- סידרה חדשה
הודיה עמור
17:00-18:30תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא
רוני פרינץ
18:30-20:00פנימה
נתנאל ניימן
20:00-21:30הכח להשתנות
צחי קליין
21:15-22:45בעקבות הרמב"ם
בהנחיית אריאל אררט
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא