לתאריך: <<23/04/2014>>
17:00-18:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילות)
נטע לדרברג
17:30-18:45 מתקדמות
19:00-20:15 מתקדמים
חשיבה הכרתית- לימודי ימימה
איתמר פרלמן
18:00-19:30העוצמה הפנימית- על התפילה
ניר יעקב מס
19:00-20:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילות)
נטע לדרברג
19:15-20:45גמרא למתחילים
מאיר דורפמן
20:30-22:00פרשת השבוע
מאיר דורפמן
20:30-22:00סוד הראשית
איתי אשכנזי
21:15-22:30גאולה בתל אביב
גבע ראפ
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא