לתאריך: <<01/04/2015>>
17:30-18:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמות)
איתמר פרלמן
19:00-20:15חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילות)
נטע לדרברג
19:00-20:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילים)
איתי אשכנזי
19:15גמרא למתחילים- לימוד משותף של סיפור תלמודי
מאיר דורפמן
19:15-20:15גמרא למתחילים- שיעור עיוני בתלמוד
מאיר דורפמן
19:30-20:45חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילים)
איתמר פרלמן
20:30-22:00מבוא לחכמת הקבלה
איתי אשכנזי
21:00-22:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילות)
נטע לדרברג
21:15-22:30על גלות וגאולה
גבע ראפ
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא