לתאריך: <<03/05/2017>>
17:30-18:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמות)
איתמר פרלמן
17:30-18:45חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילים)
איתמר פרלמן
19:00מבוא לקבלה
הרב גדעון קפלן
19:00-20:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמות)
חגית לפיד
19:15-20:15גמרא למתחילים- שיעור עיוני בתלמוד
מאיר דורפמן
21:00-22:15אורות
גבע ראפ
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא