לתאריך: <<30/07/2014>>
17:30-18:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמות)
איתמר פרלמן
18:30-19:45חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילות)
נטע לדרברג
19:30-20:45חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמים)
איתמר פרלמן
20:30-22:00פרשת השבוע
מאיר דורפמן
20:45-22:15חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתחילות)
נטע לדרברג
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא

ימים פתוחים בהמקום