לתאריך: <<04/08/2015>>
17:30-19:00חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמות)
תימורה פלג
18:30-19:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמים)
שמעון שבתא
19:45-21:00תהילים
שמעון שבתא
21:00-22:30חשיבה הכרתית- לימודי ימימה (מתקדמים)
שמעון שבתא
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא