לתאריך: <<12/12/2016>>
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא

אביתר בנאיניתן לשכור את החללים השונים במקום לאירועים פרטיים ועסקיים. לפרטים 073-2668888 או בטופס יצירת קשר