לתאריך: <<11/12/2016>>
18:00שביל האבנים הצהובות
קובי וולק
19:45-21:00מעברים
יהונתן נמדר
19:45-21:00מהמצוי לרצוי
קובי וולק
21:00חכמת הנפש
21:15-22:30סוד האותיות
יהונתן נמדר
21:15-22:30הכוזרי - בעקבות החלום
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא