לתאריך: <<02/07/2017>>
מעברים
יהונתן נמדר
18:15שביל האבנים הצהובות
קובי וולק
19:45-21:00מהמצוי לרצוי
קובי וולק
19:45-21:00הכוזרי - בעקבות החלום
21:15חכמת הנפש
21:15-22:30אמנות האהבה
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא