לתאריך: <<24/05/2015>>
18:30ניקוי אביב
19:30-20:45חכמת הנפש
יהונתן נמדר
21:00-22:30מהמצוי לרצוי
קובי וולק
21:00-22:30יש לך כנפי רוח
בתיאום אישימֵשִׁיב נַפְשִׁי
מנחם קלכהיים
הכניסה בתשלוםדת ומדע
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא