לתאריך: <<29/05/2016>>
18:00שביל האבנים הצהובות
קובי וולק
19:30-21:00חכמת הנפש
19:45-21:00מהמצוי לרצוי
קובי וולק
21:15-22:30סוד האותיות
יהונתן נמדר
21:15-22:30הכוזרי - בעקבות החלום
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא