לתאריך: <<01/02/2015>>
19:30-20:45חכמת הנפש
יהונתן נמדר
21:00-22:15'אמנות האהבה' איש ואישה ומה שביניהם.
יהונתן נמדר
21:00-22:30מדרשים לחיים
קובי וולק
בתיאום אישימֵשִׁיב נַפְשִׁי
מנחם קלכהיים
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא