לתאריך: <<22/10/2017>>
18:15שביל האבנים הצהובות
קובי וולק
19:30-20:45מעברים
יהונתן נמדר
19:45-21:00מהמצוי לרצוי
קובי וולק
19:45-21:00הכוזרי - בעקבות החלום
20:45-22:00אמנות האהבה
בקרובחכמת הנפש
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא