לתאריך: <<02/08/2015>>
20:00חזון הצמחונות והשלום
21:00-22:30מהמצוי לרצוי
קובי וולק
בתיאום אישימֵשִׁיב נַפְשִׁי
מנחם קלכהיים
שעות משתנות לפי תיאום אישי"לימוד בשניים" - מפגשי חברותא