הגלריה



אירועים והופעות

המבנה

הקהל

מהמרצים


המקום- מרכז תרבות ורוח, רח' ברנר 5 ת"א, 073-2668888, makom@makom.org.il