המקום קורסים וסדנאות אודותינו פעילות לקבוצות בלוגים גלריה אירועים היה שותף לפרטים והרשמה
ראשי >> בלוגים >> השבוע בכותרות >> בחייכם!

28.12.2017
השבוע בכותרות
בחייכם!

הם שעשו זאת, לא מתוך רצון לתיעוד ויצירת פלא היסטורי, אלא מתוך שחיו חיים אמיתיים, ישרים ומוסריים שלא נודעו כמותם בימיהם ולא מאז ועד היום
שתי פרשות בספר בראשית נקראות על שם חיים – 'חיי שרה', ו'ויחי'.
בראשונה החיים הם של שרה אמנו – ואולם הסיפור הפותח את הפרשה הוא סיפור מותה.
בשניה – אצלנו – ויחי יעקב הוא הנושא, אולם שוב העניין המרכזי הוא בעצם פטירת יעקב, עם ההכנות המעשיות והרוחניות שהוא מקדים לכך.

מה הטעם לקרוא פרשות על שם חיים, דווקא כאשר נשוא החיים הללו מסיים אותם?
אכן, חכמי ישראל כבר חשו בשאלה הזו, וקבעו את ההצהרה המפתיעה: כי 'יעקב אבינו לא מת!' (קוריוז: נכון הופתעתם? ובכן, המדרש הזה מופיע בתלמוד באותו מקום בו נאמר שאין משיחין בשעת הסעודה, פן יקדים הקנה את הוושט. כלומר, מההפתעה על דבר לא הגיוני שכזה אנו עלולים להיחנק מהתדהמה...)

וכיוון שבעצם אי אפשר למצוא בשום מקום היום את יעקב אבינו, ולא עוד אלא שהתורה מאריכה לתאר את קבורתו – נדרשו חכמים גם לכך ותירצו ש'מה זרעו בחיים – אף הוא בחיים'. כלומר, 'לא מת' הכוונה היא על דרכו, על מורשתו, על אורח חייו המיוחד – כל אלה עוד חיים בינינו.

ואולם, ההשוואה הזו לשרה מאירה באור חדש ומעמיק יותר גם את האימרה הזו על יעקב.
דבר אחד יש במשותף לשרה אמנו וליעקב אבינו, שאין לכל שאר אבות ואמהות האומה הישראלית: הם היחידים, שמצד אחד – כל ישראל בניהם, ומצד שני – כל בניהם ישראל.
נסביר: לאברהם אבינו, שכל עם ישראל צאצאיו – היה גם את ישמעאל בן-דודנו. לא כל בניו הם ישראל. כנ"ל ליצחק ורבקה, הורי עשיו.
לרחל ולאה, בלהה וזלפה, אמנם כל בניהם ישראל ואף אחד מבניהם לא נדחה מהיות חלק באומה – אולם לא כל ישראל בניהם, שהרי חלקם נולדו מאמהות אחרות!
רק יעקב אבינו, שכל השבטים בניו, ושרה אם יצחק – הם היחידים שכל בניהם ישראל, וכל ישראל בניהם.

אולי בכך נעוצה החיות המיוחדת המיוחסת להם. אולי לכך קוראים חיים: אבות ואמהות האומה הם שהולידו את הייחוד הזה שהפליא את גדולי הסופרים וההוגים בעולם כולו, את עם ישראל. הם שעשו זאת, לא מתוך רצון לתיעוד ויצירת פלא היסטורי, אלא מתוך שחיו חיים אמיתיים, ישרים ומוסריים שלא נודעו כמותם בימיהם ולא מאז ועד היום. לא לחינם אמרו חז"ל ש'האבות נקראו ישרים', וספר בראשית נקרא ספר הישר.

מי שחי חיים כאלה, ו'מה זרעו בחיים' – אף בניו רואים בכך מורשת לדורות – הוא יכול להגיד בפה מלא כי הוא חי, חי באמת. וחיים כאלה, ראויים שנקרא להם חיים אף אחרי מותם. דווקא יעקב ושרה, שראו צרות וסיבוכים אולי יותר מכל אחד אחר מאבותינו – שרה שראתה את שפחתה הופכת לצרתה ומבזה אותה, שנחטפה לארמונות שני מלכים, יעקב שעבר את רדיפות עשיו, את התעמרות לבן ואת אסונו של יוסף (עד ההפי-אנד), דווקא חיים שאינם האופן שבו היינו מאחלים למישהו 'לעשות חיים', הם החיים שאנו קוראים על שמם את חיי-הנצח.
חיים שיש להם משמעות וערך גם אחרי המוות, שניצחו אותו ועלו אל הנצח שמעבר לחיי העולם הזה.
מכוחם של יעקב ושל שרה, מישרותם ומהתמודדותם, ומכל גיבורי ספר בראשית –
חזק חזק ונתחזק!
כתוב תגובה

תגובות:
1. השוואה יפה!למידע נוסף או לשאלות לצוות 'המקום'
שם מלא

דואל

טלפון

נושא


המקום- מרכז תרבות ורוח, רח' ברנר 5 ת"א, 073-2668888, makom@makom.org.il


שיווק באינטרנט: מליס