המקום קורסים וסדנאות אודותינו פעילות לקבוצות בלוגים גלריה אירועים היה שותף לפרטים והרשמה
ראשי >> בלוגים >> על דעת המקום >> כאשר ציווה ה'- בדיוק/ לפרשיות ויקהל פקודי

7.03.2018
על דעת המקום
כאשר ציווה ה'- בדיוק/ לפרשיות ויקהל פקודי

וכי העיקר הוא רצון הלב, והפרטים אינם קריטיים. אך פרשתנו מלמדת כי על מנת לזכות להשראת שכינה בחיים ובנפש, עלינו לעשות את הדברים 'כאשר ציווה ה' - במדויק, ומתוך טוהר הלב.
בפרשיותת ויקהל-פקודי אין לכאורה שום חידוש, הפרשיות חוזרות ומתארות את בניית המשכן לפרטיו, בדיוק כפי שנצטוו משה וישראל בפרשיות הקודמות. המקרא רק מתאר לנו כיצד זה התיישם ובוצע בפועל, והכל כפי שציווה האלוהים את משה.
מה פשר חזרה זו ולשם מה היא נצרכת ? מה מלמדות אותנו פרשיות אלו- לחיינו שלנו ?!
סיפור מרתק ומפתיע בעולמם של חכמי המדרש מגלה לנו אולי משהו מן הסוד.
ברקע ההלכתי לסיפור נאמר:
המוצא מת מצווה (- מת שאין לו קוברים / אין מי שיטפל בו) הרי זה מטפל בו וקוברו במקומו.
אימתי ? בזמן שמצאו חוץ לתחום (העיר), אבל אם מצאו בתוך התחום- הרי זה מביאו במקום הקברות וקוברו.
(בהמשך הסוגיה נאמר:) מת מצווה קנה מקומו- ארבע אמות, אפילו שדה מלא כורכמין (-גידולים יקרים מאוד), שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ.

(ומספר התלמוד) אמר רבי עקיבה כך הייתה תחילת תשמישי לפני חכמים.
פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאתי מת מצווה, וניטפלתי בו בארבעת מיל, עד שהבאתיו למקום הקברות וקברתיו. וכשבאתי אצל רבי אליעזר ואצל רבי יהושע אמרתי להם את הדבר, אמרו לי: "על כל פסיעה ופסיעה שהיית פוסע, מעלין עליך כאילו שפכת דמים" (-בשל ביזוי המת, שהיה לך לקוברו במקומו). אמרתי: "אם בשעה שנתכוונתי לזכות- נתחייבתי, בשעה שלא נתכוונתי לזכות- על אחת כמה וכמה" !
באותה שעה לא זזתי מלשמש חכמים. הוא היה אומר: "דלא שימש חכימיא קטלא חייב" (-מי שלא שימש תלמידי חכמים- חייב מיתה). ירושלמי, נזיר פרק ז ה"א

לבית המדרש צועד- לראשונה בחייו, בן אדם שלא ממש מחבב תלמידי חכמים, הוא אף רוצה לנושכם כחמור ולשבור עצמותיהם. אך בהגיעו לשם, במקום לקרבו לעודדו על מעשיו הטובים, ולחבב עליו את התורה והמצווה, אומרים לו ראשי ביהמ"ד: "אתה סוג של רוצח..." ??
מפליאה עוד יותר היא תגובתו שלו, שבמקום לומר לעצמו: "הדוסים האלה... ידעתי שלא הייתי צריך לבוא..." הוא אומר בליבו: "אני חייב ללמוד תורה אצל חכמי הדור" ?!
עיון במדרשים על עקיבא בן יוסף, מגלה כי הוא היה אמנם עם הארץ, אך היה בעל לב רגש, ומלא רצון להיטיב.
כאשר הולך לו עקיבא לבית המדרש בפעם הראשונה, הוא נקרע בין שתי תחושות: מחד- הוא נדחף ע"י רעייתו וע"י ליבו ללכת אל ביהמ"ד, מצד שני הוא חושש שמא בית המדרש ידכא את ליבו הטהור, ויהפוך אותו לאדם בעל ידע, אך בעל קהות הלב (-כאותם תלמידי חכמים שהוא כ"כ לא אהב..).
בראותו את מת המצווה, מניעו ליבו הטהור להתאמץ ולהוליכו על גבו כארבעה ק"מ, על מנת להביאו לקבר ישראל.
אך בהגיעו לבית המדרש- כולו נרגש, וכשהוא בטוח שיקבל 'משאית מלאה צל"שים' מראשי הישיבה, הוא מגלה לתדהמתו שלא מספיק המון רצון טוב, וצריך גם לדעת כיצד לעושת טוב, ומהי הדרך להליכה נכונה בשבילי ההלכה.
כעת חוברים ליבו הטוב עם תבונתו, ומורים לו ולנו כי לא מספיק לרצות לעשות טוב, צריך גם לדעת כיצד עושים טוב, ואת זה לומדים תוך כדי לימוד והעמקה בבית המדרש.

למעלה מתריסר פעמים מופיע בפרשתנו הביטוי "כאשר ציווה ה' את משה", ובחיתום עשיית המשכן נאמר: "וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר צוה ה'- כן עשו, ויברך אותם משה". דומה כי בדיוק כרבי עקיבא בדרכו לבית המדרש, עלולים היו עושי המלאכה לחוש כי "רחמנא ליבא בעי" (= אלוהים- את הלב הוא רוצה), וכי העיקר הוא רצון הלב, והפרטים אינם קריטיים. אך פרשתנו מלמדת כי על מנת לזכות להשראת שכינה בחיים ובנפש, עלינו לעשות את הדברים 'כאשר ציווה ה' - במדויק, ומתוך טוהר הלב.
כתוב תגובה

תגובות:למידע נוסף או לשאלות לצוות 'המקום'
שם מלא

דואל

טלפון

נושא


המקום- מרכז תרבות ורוח, רח' ברנר 5 ת"א, 073-2668888, makom@makom.org.il


שיווק באינטרנט: מליס